محصولات بخش: دیگر شرکت ها

  • نرم افزار لوح هوشمند آرین
  • مجموعه آموزشی مخصوص کودکان
  • شامل 1 دی وی دی

مجموعه آموزشی لوح هوشمند آرین نسخه جدید

وضعیت: موجود نیست

آموزش پارکور

توسط گروه های معروف دنیا

Parkour Learning

شامل 3 دی وی دی

آموزش پاركور

آموزش پارکور توسط گروه های معروف دنیا Parkour

وضعیت: موجود نیست
  • آموزش ایروبیک
  • توسط فریبا بیاچه
  • 5 ساعت فیلم آموزشی
  • شامل 1 دی وی دی
آموزش ایروبیک

آموزش ایروبیک توسط فریبا بیاچه

قیمت : 5900 تومان
  • نرم افزار آموزشی لوح کودکیار آرین
  • نرم افزار تربیتی هوشمند
  • شامل 1 دی وی دی

مجموعه آموزشی لوح کودکیار آرین

قیمت : 8900 تومان