محصولات بخش: محصولات بهکامان

 • آموزش نرم افزار گمبیت Gambit
 • مقدماتی تا پیشرفته
 • محصول شرکت بهکامان به همراه نرم افزار
 • شامل 1 سی دی
آموزش نرم افزار گمبیت

آموزش نرم افزار گمبیت Gambit بهکامان

قیمت : 19900 تومان
 • آموزش نرم افزار سالیدورک
 •  SolidWorks
 • مقدماتی تا پیشرفته
 • محصول شرکت بهکامان به همراه نرم افزار
 • شامل 2 دی وی دی
آموزش نرم افزار سالیدورک

آموزش نرم افزار سالیدورک SolidWorks 2010 بهکامان

قیمت : 10900 تومان

آموزش نرم افزار Proteus 7.7

مقدماتی تا پیشرفته

محصول شرکت بهکامان به همراه نرم افزار

شامل 1 دی وی دی

آموزش نرم افزار پروتئوس

آموزش نرم افزار پروتئوس Proteus بهکامان

قیمت : 9900 تومان
 • آموزش نرم افزار MATLAB 2011a
 • مقدماتی تا پیشرفته
 • محصول شرکت بهکامان به همراه نرم افزار
 • شامل 1 دی وی دی

آموزش نرم افزار متلب

آموزش نرم افزار متلب MATLAB 2011a بهکامان

قیمت : 13900 تومان
 • آموزش نرم افزار 2011 AutoCAD Electrical
 • مقدماتی تا پیشرفته
 • محصول شرکت بهکامان به همران نرم افزار
 • شامل 2 دی وی دی
آموزش نرم افزار اتوکد الکتریکال

آموزش نرم افزار اتوکد الکتریکال AutoCAD Electrical

قیمت : 9800 تومان

آموزش نرم افزار Protel Altium Designer

مقدماتی تا پیشرفته

محصول شرکت بهکامان به همراه نرم افزار

شامل 1 دی وی دی

آموزش نرم افزار پروتل

آموزش نرم افزار پروتل Protel Altium Designer

قیمت : 13900 تومان

آموزش نرم افزار Simulink

مقدماتی تا پیشرفته

محصول شرکت بهکامان به همراه نرم افزار

شامل 1 دی وی دی

آموزش نرم افزار سیمولینک

آموزش نرم افزار سیمولینک Simulink بهکامان

قیمت : 9900 تومان
 • آموزش نرم افزار اورکد ORCAD
 • مقدماتی تا پیشرفته
 • محصول شرکت بهکامان به همراه نرم افزار
 • شامل 1 سی دی
آموزش ارکد بهکامان

آموزش نرم افزار اورکد ORCAD بهکامان

قیمت : 8500 تومان
 • آموزش نرم افزار ETABS
 • مقدماتی تا پیشرفته
 • محصول شرکت بهکامان به همراه نرم افزار
 • شامل 1 دی وی دی

آموزش نرم افزار ایتبز

آموزش نرم افزار ایتبز ETABS 9.7 بهکامان

وضعیت: موجود نیست
 • آموزش نرم افزار Fluent
 • مقدماتی تا پیشرفته
 • محصول شرکت بهکامان به همراه نرم افزار
 • شامل 1 دی وی دی
آموزش نرم افزار فلوئنت

آموزش نرم افزار فلوئنت Fluent بهکامان نسخه 6.32

قیمت : 18800 تومان
 • آموزش نرم افزار SAFE
 • مقدماتی تا پیشرفته
 • محصول شرکت بهکامان به همراه نرم افزار
 • شامل 1 دی وی دی
آموزش نرم افزار سیف

آموزش نرم افزار سیف SAFE بهکامان

قیمت : 8900 تومان
 • آموزش نرم افزار اس دی ار مپ SDR Map 8
 • مقدماتی تا پیشرفته
 • محصول شرکت بهکامان به همراه نرم افزار
 • شامل 1 دی وی دی

آموزش SDR Map 8

آموزش نرم افزار اس دی ار مپ SDR map بهکامان

قیمت : 8000 تومان
 • آموزش نرم افزار سپ SAP 14
 • مقدماتی تا پیشرفته
 • محصول شرکت بهکامان به همراه نرم افزار
 • شامل 1 دی وی دی

آموزش سپ SAP 14

آموزش نرم افزار سپ SAP 14 بهکامان

قیمت : 11900 تومان
 • آموزش ایکس استیل X.Steel Tekla Structure 16
 • مقدماتی تا پیشرفته
 • محصول شرکت بهکامان به همراه نرم افزار
 • شامل 1 دی وی دی

آموزش ایکس استیل تکلا استراکچر 16

آموزش ایکس استیل X.Steel Tekla Structure 16 بهکامان

قیمت : 9900 تومان
 • آموزش CATIA ماژول Imagine & Shape
 • نسخه V520 SP4
 • مقدماتی تا پیشرفته محصول شرکت بهکامان
 • شامل 2 دی وی دی
آموزش CATIA ماژول Imagine & Shape

آموزش کتیا ماژول Imagine & Shape

قیمت : 12900 تومان
 • آموزش نرم افزار کریر Carrier hap 4.5
 • مقدماتی تا پیشرفته
 • محصول شرکت بهکامان به همراه نرم افزار
 • شامل 1 دی وی دی

آموزش نرم افزار تخصصی Carrier Hap 4.5

آموزش نرم افزار کریر هپ 4.5 Carrier hap

قیمت : 13900 تومان