اطلاع رسانی:

فروشگاه ایران گت دارای نماد اعتماد الکترونیک می باشد.

فروشگاه موقتا غیر فعال است و محصولی فروخته نمی شود.

خرید پستی آموزش جامع ++ C / C دریاسافت

  • وضعیت: موجود نیست
  • آموزش جامع برنامه نویسی 
  • به زبان سی پلاس پلاس و سی
  • محصول دریاسافت
  • شامل 1 دی وی دی اورجینال

زبان برنامه‌نویسی C (سی)، زبانی همه منظوره، ساخت یافته و روندگرا می‌باشد که در سال ۱۹۷۲ توسط دنیس ریچی ساخته شد.

زبان برنامه‌نویسی ++C (سی پلاس پلاس) یک زبان برنامه‌نویسی کامپیوتری عمومی با قابلیت‌های سطح بالا و سطح پایین می‌باشد. این زبان دارای قابلیت‌های انواع داده ایستا، نوشتار آزاد، چندمدلی، معمولاً زبان ترجمه شده با پشتیبانی از برنامه‌نویسی ساخت‌یافته، برنامه‌نویسی شی‌گرا، برنامه نویسی جنریک است. زبان ++c یک زبان سطح میانی در نظر گرفته می‌شود. این زبان دارای قابلیت زبان‌های سطح بالا و پایین بصورت همزمان است. این زبان در سال ۱۹۷۹ در آزمایشگاه های بل (Bell Labs) و بر مبنای زبان سی ساخته شد و آن را “C با کلاس” نامگذاری نمودند. این زبان برنامه‌نویسی در سال ۱۹۹۸ تحت نام ISO/IEC 14882:1998 استاندارد شد.

 

فهرست مطالب آموزشی:

 

فصل 1: آشنایی مقدماتی با برنامه نویسی به زبان C , C++
———————————–
درس 1: بررسی پیش نیاز های برنامه نویسی
درس 2: اطلاعاتی در رابطه با زبان C
درس 3: اطلاعاتی در رابطه با زبان C++
درس 4: بررسی نحوه نصب و راه اندازی ویرایشگر برنامه نویسی
درس 5: شروع به کار و استفاده از یک برنامه ساده
درس 6: نحوه استفاده از یک برنامه ساده و اجرای آن
درس 7: آشنایی با نحوه استفاده از دستور COUT
درس 8: آشنایی با نحوه استفاده از دستور STDIN

فصل 2: آشنایی با ساختار برنامه نویسی
———————————–
درس 1: بررسی ساختار برنامه نویسی و نحوه استفاده از بخش های مختلف یک برنامه
درس 2: آشنایی با نحوه تعریف و استفاده از پارامترهای گوناگون
درس 3: بررسی Identifires در زبان C , C++
درس 4: آشنایی با نحوه تعریف متغیرها
درس 5: آشنایی با مفاهیم Scope
درس 6: آشنایی با Declaring
درس 7: آشنایی با نحوه استفاده از اشاره گرها
درس 8: آشنایی با نحوه استفاده از آرایه ها
درس 9: آشنایی با نحوه استفاده از ساختارهای شرطی
درس 10: آشنایی با نحوه استفاده از دستور Switch
درس 11: آشنایی با نحوه استفاده از دستور While
درس 12: آشنایی با نحوه ساخت و استفاده از حلقه های For
درس 13: آشنایی با ساختار توابع
درس 14: آشنایی با Branch

فصل 3: بررسی دستورات پردازشگر
———————————–
درس 1: بررسی دستورات پیش پردازنده
درس 2: آشنایی با نحوه تعریف و استفاده از ثابت ها
درس 3: نحوه استفاده از دستور Include
درس 4: بررسی دستورات شرطی پیش پردازنده
درس 5: نحوه استفاده از ماکروها
درس 6: بررسی دستورات عمومی در کامپایل برنامه
درس 7: نحوه سطر بندی با نوشتن یک برنامه ساده
درس 8: بررسی Header فایل ها

فصل 4: آشنایی با انواع داده ای و دستورات اصلی
———————————–
درس 1: آشنایی با انواع داده ای
درس 2: آشنایی با متغیرهای نوع Integer
درس 3: آشنایی با نوع Float
درس 4: آشنایی با String در زبان C
درس 5: آشنایی با نوع String در زبان C++
درس 6: آشنایی با نوع Char
درس 7: بررسی انواع ثابت ها
درس 8: آشنایی با References
درس 9: آشنایی با ساختارها
درس 10: بررسی Bitfields
درس 11: آشنایی با نوع داده ای Enum
درس 12: آشنایی با Union
درس 13: بررسی مبحث انواع عددی
درس 14: آشنایی با Void
درس 15: آشنایی با Auto

فصل 5: نحوه نوشتن دستورات و استفاده از کنترل ها
———————————–
درس 1: آشنایی با نحوه تخصیص دادن مقادیر
درس 2: نحوه محاسبه مقادیر عددی
درس 3: بررسی مقادیر افزایشی و کاهشی
درس 4: نحوه کنترل و مقایسه مقادیر مختلف
درس 5: نحوه کنترل صحت و عدم صحت مقادیر
درس 6: بررسی مبحث Bitwise
درس 7: نحوه استفاده از عملگرهای ترکیبی
درس 8: نحوه کنترل زیر برنامه ها
درس 9: نحوه کنترل اشاره گرها در برنامه
درس 10: نحوه استفاده از توابع در برنامه
درس 11: نحوه کنترل شرط ها
درس 12: نحوه کنترل سایز اشیاء
درس 13: نحوه استفاده از Type:ID
درس 14: نحوه استفاده از دستور Sizeof
درس 15: نحوه استفاده از دستورات New , Delete
درس 16: نحوه مدیریت عملگرها
درس 17: نحوه استفاده و همزمان سازی عملگرها

فصل 6: استفاده از دستورات مدیریت توابع
———————————–
درس 1: آشنایی کلی با Function ها و نحوه استفاده از آنها
درس 2: نوشتن یک برنامه برای استفاده از توابع
درس 3: نحوه استفاده از پارامترها در توابع
درس 4: نحوه استفاده از توابع در خروجی برنامه
درس 5: نحوه استفاده از Funcptr
درس 6: نحوه استفاده از سربارگذاری ها در توابع
درس 7: نحوه استفاده از اپراتور ها در توابع
درس 8: نحوه استفاده از متغیر ها در توابع
درس 9: نحوه استفاده از توابع بازگشتی

فصل 7: نحوه استفاده از دستورات داخلی برنامه نویسی و کلمات رزرو شده
———————————–
درس 1: آشنایی با کلاس ها و اشیاء آنها
درس 2: آشنایی با Namespace
درس 3: نحوه استفاده از کلاس ها
درس 4: نحوه کنترل داده ها در کلاس
درس 5: نحوه استفاده از اعضاء توابع
درس 6: نحوه استفاده از کلمه کلیدی This
درس 7: مدیریت آرگومان های کلاس و تابع
درس 8: نحوه استفاده از Implicit , Explicit
درس 9: نحوه کنترل Overload 1
درس 10: نحوه کنترل Overload 2
درس 11: نحوه تبدیل نوع داده ای
درس 12: بررسی اشیاء مربوط به توابع
درس 13: نحوه استفاده از کلمات کلیدی New , Delete
درس 14: نحوه مدیریت خطاها

فصل 8: کنترل ساختار برنامه
———————————–
درس 1: بررسی Class Inherites
درس 2: نحوه استفاده از Class Inheritance
درس 3: بررسی مبحث Friendship
درس 4: نحوه استفاده از مقادیر پایه
درس 5: نحوه استفاده از مقادیر چندگانه
درس 6: بررسی مبحث Polymorphism

فصل 9: نحوه استفاده از الگوها
———————————–
درس 1: آشنایی با Template ها
درس 2: آشنایی با Template های توابع
درس 3 : آشنایی با Template های کلاس

فصل 10: برنامه نویسی با استفاده از مقادیر اصلی
———————————–
درس 1: بررسی کتابخانه های استاندارد زبان C
درس 2: نحوه استفاده از File IO
درس 3: نحوه مدیریت فایل ها
درس 4: نحوه استفاده از مقادیر بدون قالب بندی
درس 5: نحوه استفاده از مقادیر دارای قالب بندی
درس 6: نحوه استفاده از نوع رشته ای در زبان C
درس 7: نحوه تخصیص دادن حافظه در زبان C
درس 8: نحوه استفاده از Errno
درس 9: نحوه استفاده از تابع زمان
درس 10: نحوه استفاده از Stat

فصل 11: استفاده از دستورات تکمیلی
———————————–
درس 1: بررسی STL
درس 2: نحوه استفاده از مقادیر Vector
درس 3: نحوه استفاده از Iterators
درس 4: نحوه استفاده از لیست ها
درس 5: نحوه استفاده از دستور Set
درس 6: نحوه استفاده از دستور Map
درس 7: نحوه استفاده از صف
درس 8: نحوه استفاده از پشته
درس 9: نحوه استفاده از رشته ها
درس 10: نحوه استفاده از الگوریتم ها
درس 11: نحوه استفاده از IOStream
درس 12: کنترل استثناها و خطاهای برنامه
درس 13: نحوه استفاده از حلقه ها
درس 14: نحوه استفاده از دستور Auto در زبان C++

فصل 12: انجام چند پروژه عملی و کدنویسی
———————————–
درس 1: نوشتن برنامه ای برای نمایش اعداد از 1 تا 1درس 0
درس 2: نوشتن برنامه ای برای محاسبه مجموع S = 1+2+…+1درس و نمایش آن
درس 3: نوشتن برنامه ای برای دریافت n عدد و محاسبه ماکزیمم و مینیمم و میانگین آنها
درس 4: نوشتن برنامه ای برای محاسبه مغلوب یک عدد بدون Recursion آن
درس 5: نوشتن برنامه ای برای به توان رساندن با استفاده از عمل جمع
درس 6: نوشتن برنامه ای برای نمایش جدول ASCII
درس 7: نوشتن برنامه ای برای دریافت دو عدد و محاسبه ک.م.م و ب.م.م آنها
درس 8: نوشتن برنامه ای برای استفاده از سری فیبوناتچی
درس 9: نوشتن برنامه ای برای تست کامل بودن اعداد
درس 10: نوشتن برنامه ای برای ترسیم مثلث پاسکال
درس 11: نوشتن برنامه ای برای محاسبه عدد نپر
درس 12: نوشتن برنامه ای برای دریافت یک رشته و و ساخت رشته دیگر بدون Blank
درس 13: نوشتن برنامه ای برای جستجوی یک رشته در رشته دیگر
درس 14: نوشتن برنامه ای برای شناسایی نقاط رنگی در صفحه
درس 15: نوشتن برنامه ای برای دریافت یک Double و نمایش گرافیک آن
درس 16: نوشتن برنامه ای برای درج یک نود در ابتدای یک لیست پیوندی
درس 17: نوشتن برنامه ای برای نمایش الگوریتم مرتب سازی بر روی لیست پیوندی
درس 18: نوشتن برنامه ای برای اضافه کردن یک نود در یک لیست پیوند با مرتب سازی یک طرفه

 

تصویر محصول

تصویر محصول